Sự kiện

Hội nghị trực tuyến công bố quyết định về công tác cán bộ của Cục Thống kê tỉnh Gia Lai và Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình

Chiều ngày 29/10/2021, TCTK đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của Cục Thống kê tỉnh Gia Lai và Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 30/10/2021

Hội nghị tập huấn Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021

Sáng 27 tháng 10 năm 2021, TCTK đã tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 27/10/2021

Hội nghị trực tuyến công bố quyết định về công tác cán bộ của Cục Thống kê tỉnh Phú Yên

Chiều ngày 26/10/2021, TCTK đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ của CTK tỉnh Phú Yên. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 26/10/2021

Lễ ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương

Chiều ngày 21/10/2021, Lễ ký kết Quy chế phối hợp về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa TCTK và Ban KTTW đã được tổ chức tại Trụ sở cơ quan TCTK. Phó Trưởng Ban KTTW Đỗ Ngọc An và Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đồng chủ trì buổi Lễ.

Ngày đăng: 21/10/2021

Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê

Chiều ngày 18/10/2021, TCTK đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Tổng cục trưởng TCTK về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Ngày đăng: 18/10/2021

Kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11)

Từ ngày 12-14/10/2021, TCTK đã tham dự Kỳ họp lần thứ 11 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11). Tham dự cuộc họp trực tuyến ở điểm cầu tại Việt Nam có Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng và Lãnh đạo của một số đơn vị TCTK

Ngày đăng: 14/10/2021

Tổng cục Thống kê Họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng năm 2021

Sáng ngày 12/10/2021, TCTK tổ chức Họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng năm 2021. Ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo

Ngày đăng: 12/10/2021

Hội thảo rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

Sáng ngày 01/10/2021, TCTK đã tổ chức Hội thảo rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Ngày đăng: 01/10/2021

Nghiệm thu và nhận bàn giao dữ liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021 từ Bộ Công an

Chiều ngày 29/9/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao dữ liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (TĐTKT 2021) đối với Bộ Công an.

Ngày đăng: 30/09/2021

Họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021

Sáng ngày 29/9/2021, TCTK tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021 theo hình thức trực tiếp tại trụ sở cơ quan TCTK và trực tuyến tại các điểm cầu các CTK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp báo.

Ngày đăng: 29/09/2021

1 2 3 21