Y tế, mức sống dân cư, văn hóa thể thao, trật tự an toàn xã hội và môi trường

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021

Trong nước, tiếp nối kết quả đã đạt được của năm 2020, những tháng đầu năm 2021, kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định và bắt đầu khởi sắc.

Kỳ tham chiếu: 9/2021 Ngày đăng: 29/09/2021 Lần công bố sắp tới: 29/10/2021

Họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021

Sáng ngày 29/9/2021, TCTK tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021 theo hình thức trực tiếp tại trụ sở cơ quan TCTK và trực tuyến tại các điểm cầu các CTK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp báo.

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 29/09/2021 Lần công bố sắp tới:

Thông cáo báo chí về kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2020

Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 (viết gọn là KSMS 2020) được tiến hành theo Quyết định số 1261/QĐ-TCTK ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Kỳ tham chiếu: 7/2021 Ngày đăng: 06/07/2021 Lần công bố sắp tới:

Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý II và 6 tháng năm 2021 và kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2020

TCTK tổ chức họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý II và 6 tháng năm 2021 và kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2020. Ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo.

Kỳ tham chiếu: Ngày đăng: 06/07/2021 Lần công bố sắp tới:

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2021

Trước bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, nhiệm vụ thực hiện “mục tiêu kép” được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt.

Kỳ tham chiếu: 6/2021 Ngày đăng: 29/06/2021 Lần công bố sắp tới: 29/07/2021

1 2 3 10